Preview Mode Links will not work in preview mode

Kufurahia Maisha ya Kila Siku na Joyce Meyer

Aug 8, 2022

Kwa kumruhusu Mungu aingilie kati na kukusaidia kukuokoa kutoka kwa tabia zako mbaya, anaweza pia kukusaidia kukuza na kupalilia tabia zako nzuri.


Aug 1, 2022

Hakuna haja ya kuwa na huzuni wakati unasubiri kujenga uzoefu wa tabia mpya. Tafuta jinsi ya kufurahiya safari yako.


Jul 25, 2022

Kuunda au kuvunja tabia huchukua muda, usivunjike moyo ikiwa huna ushindi wa haraka katika eneo fulani.


Jul 18, 2022

Tabia huundwa na nidhamu, au ukosefu wake. Utu huundwa na kile tunachofanya mara kwa mara. Ni kile wengine hutarajia kutoka kwetu.


Jul 11, 2022

Kuongozwa na Roho kunamaanisha kumtazama Mungu kwanza, sio wengine, kwa mwelekeo katika maisha yetu.